Dành cho đối tác (Header)

7bf52960-8d2f-eb11-947f-42f2e92eb5a9
Tra cứu thông tin

Diễn đàn Hue Innovation Day, Thừa Thiên Huế trong nền kinh tế số và công nghiệp sáng tạo
22/11/2020 3:06:08 CH
Diễn đàn Hue Innovation Day 2019, đã tạo ra nhiều điểm nhấn và định hướng chiến lược cho tỉnh Thừa Thiên Huế và Đề án 844 của Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (HUEIDS) cùng các cơ quan ban ngành và các đơn vị liên quan phối hợp

 Bản in]
Các bài khác
     

Theo dõi Fanpage

 

Dành cho đối tác (Tin tiêu điểm)