Dành cho đối tác (Header)

7bf52960-8d2f-eb11-947f-42f2e92eb5a9
Tra cứu thông tin

Thể lệ đăng bài

Thể lệ đăng bài trên Tạp chí Nghiên cứu & Phát triển

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển là các bài nghiên cứu mới, có giá trị khoa học và thực tiễn, chưa đăng trên sách, báo hay tạp chí khác. Bài viết không giới hạn số trang (có thể chia thành nhiều kỳ) và đảm bảo các tiêu chí sau:

1. Bài viết sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, khổ giấy A4. Hình ảnh minh họa rõ nét;

2. Bài viết phải có tóm tắt tiếng Việt (không quá 300 chữ), tiếng Anh (nếu có) và khoảng 3-5 từ khóa;

3. Phần trích dẫn tài liệu tham khảo theo chuẩn APA và chú thích: đặt cuối mỗi trang;

- Nếu là sách: Tên tác giả (năm xuất bản). Tên sách. Nơi xuất bản. Nhà xuất bản, số trang.
Ví dụ: Trần Đại Vinh (1995). Tín ngưỡng dân gian Huế. Huế: Nxb. Thuận Hóa, tr. 160.

- Nếu là bài đăng trên Tạp chí: Tên tác giả (năm xuất bản). “Tên bài viết”. Tên tạp chí. Số xuất bản, số trang.
Ví dụ: Đỗ Minh Điền (2018). “Bước đầu xác định địa giới hành chính một số phường thuộc nội vi kinh thành Huế (Đầu thế kỷ XX-1945)”. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển. Số 5 (148), tr. 18.

- Nếu là bài viết hội thảo: Tên tác giả (năm xuất bản). “Tên bài viết”. Tên hội thảo, Nhà xuất bản (nếu có), số trang.
Ví dụ: Trần Đình Hằng (2021). “Ảnh hưởng của Pháp tới vấn đề đào tạo nguồn nhân lực Đại Nam tại Huế đầu thế kỷ XX”. Hội thảo khoa học Quốc tế Giáo dục Pháp - Việt cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX. Huế: Nxb. Đại học Huế, tr. 565-581.

- Nếu là bài đăng trên Internet: Tên tác giả (năm xuất bản). “Tên bài viết”. Tên website. Ngày truy cập, link bài viết.
Ví dụ: Nguyễn Công Việt (2013). “Minh Mệnh với cải cách hành chính ở các cơ quan trung ương thời Nguyễn - Nhìn từ lịch sử và ấn chương hành chính”. Tạp chí Hán Nôm, truy cập này 26/3/2018, link: http://www.hannom.org.vn/detail.asp?param=2309&Catid=950

4. Cuối bài ghi rõ họ tên tác giả, học hàm, học vị (nếu có) và đơn vị công tác; số điện thoại; địa chỉ liên hệ, mã số thuế; thông tin tài khoản ngân hàng để tòa soạn gửi báo biếu và thanh toán nhuận bút.

Tác giả chiệu trách nhiệm trước pháp luật về tính nguyên bản và bản quyền nội dung cho bài viết và hình ảnh đính kèm. Sau khi tiếp nhận, Tạp chí sẽ tiến hành phản biện và giữ quyền biên tập đối với toàn bộ nội dung và hình ảnh nhận từ tác giả, đồng thời thông tin đến tác giả tiến trình xuất bản liên quan đến bài viết.

Bài viết xin gửi về địa chỉ email: tc.nghiencuuphattrien@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự cộng tác và đồng hành của Quý tác giả và bạn đọc!

Tạp chí Nghiên cứu & Phát triển kính báo.

 Bản in]