Dành cho đối tác (Header)

7bf52960-8d2f-eb11-947f-42f2e92eb5a9
Tra cứu thông tin

Quá trình hình thành phát triển

Qúa trình hình thành và phát triển Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (NC&PT) tiền thân là tờ Thông tin Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, ra số báo đầu tiên vào tháng 6 năm 1991. Đến năm 2002 (từ số báo thứ 35), được đổi tên thành Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (theo Giấy phép xuất bản số 891/GP-BVHTT ngày 28/12/2001 do Bộ Văn hóa và Thể thao cấp), xuất bản 04 số/năm; năm 2003 đến năm 2005 xuất bản 05 số/năm; năm 2006 tăng lên 06 số/năm và từ năm 2012 tăng lên 09 số/năm.

Tháng 5/2019, Theo quy hoạch Báo chí toàn quốc, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển chuyển đổi cơ quan chủ quản từ Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế sang trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí in sửa đổi bổ sung số 550/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13/12/2019. 

Trải hơn 30 năm hoạt động liên tục (1991-2023), với sự cộng tác của nhiều nhà nghiên cứu trong nước và nước ngoài, Tạp chí NC&PT đã xuất bản 184 số báo và trở thành một diễn đàn khoa học có uy tín, nơi công bố nhiều công trình khảo cứu công phu trên các lĩnh vực khoa học và đời sống, đặc biệt là khoa học xã hội và nhân văn, vốn là thế mạnh của vùng đất Thừa Thiên Huế. Nhiều công trình đăng tải trên Tạp chí không chỉ có giá trị đối với địa phương, mà còn đóng góp thiết thực vào sự phát triển học thuật chung của đất nước.

II. MỤC ĐÍCH VÀ TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG
-
Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ;
- Đăng tải các công trình nghiên cứu - ứng dụng khoa học và công nghệ trong nước và thế giới;
- Phản ánh tình hình hoạt động khoa học và công nghệ, tình hình hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

III. ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ
Giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

IV. CHU KỲ PHÁT HÀNH: 6 số/năm (Từ năm 2023)
- Tháng 2: Số 1
- Tháng 4: Số 2
- Tháng 6: Số 3
- Tháng 8: Số 4
- Tháng 10: Số 5
- Tháng 12: Số 6

V. QUY TRÌNH PHẢN BIỆN
Bước 1: Nhận bài 
Bước 2: Gửi Hội đồng biên tập giới thiệu chuyên gia phản biện
Bước 3: Gửi phản biện kín 2 chiều 
Bước 4: Phê duyệt kết quả phản biện 

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển

 Bản in]