Dành cho đối tác (Header)

7bf52960-8d2f-eb11-947f-42f2e92eb5a9
Tra cứu thông tin

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu Tổ chức

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN, ISSN: 1859-0152

TỔNG BIÊN TẬP

TS. Đặng Minh Nam

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

GS. TS. Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch
GS. TS. Ngô Đắc Chứng, Phó Chủ tịch
PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, Phó Chủ tịch
TS. Cung Trọng Cường
GS. TS. Trần Hữu Dàng
TS. Phan Thanh Hải
TS. Trần Đình Hằng
PGS. TS. Nguyễn Văn Hợp
PGS. TS. KTS. Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
PGS. TS. Lê Văn Thăng
TS. Hồ Thắng
ThS. Nguyễn Hữu Thông
CN. Trần Đại Vinh

BAN BIÊN TẬP

CN. Lê Nguyên Phú
ThS. Hà Thị Phước
ThS. Hoàng Thanh Sơn
CN. Đỗ Minh Điền

Trụ sở:
Số 53, Nguyễn Huệ, P. Vĩnh Ninh, Tp. Huế
Đt: 0234 3837900, 3835008
Email: tc.nghiencuuphattrien@gmail.com
info@jrd.hueids.vn
www.vjol.info.vn

 

 Bản in]