Dành cho đối tác (Header)

7bf52960-8d2f-eb11-947f-42f2e92eb5a9
Tra cứu thông tin

Định hướng phát triển

Định hướng phát triển

1. Sứ mệnh
Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển là diễn đàn trao đổi học thuật, giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học mới và có hàm lượng khoa học cao trong lĩnh vực văn hóa lịch sử của địa phương nói riêng và cả nước nói chung, cũng như những kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vì sự phát triển của địa phương theo tôn chỉ mục đích của tờ báo.

2. Định hướng hoạt động của Tạp chí 2020-2025
2.1. Kế hoạch hoạt động

- Phấn đấu đưa Tạp chí trở thành tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước;
- Tiếp tục mở rộng lực lượng cộng tác viên có uy tín trong và ngoài nước;
- Tăng cường việc quảng bá, giới thiệu tạp chí đến các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các cơ sở phát hành ấn phẩm khoa học;
- Tiếp túc hoàn thiện trang web và phần mềm quản lý Tạp chí trực tuyến (hiện đang triển khai tại địa chỉ: http://jrd.vn/);

2.2. Các chủ đề cho Tạp chí
Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển hướng đến đăng tải những bài viết chuyên sâu trên các lĩnh vực Văn hoá - Lịch sử của Thừa Thiên Huế và cả nước; các bài viết công bố kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ của Thừa Thiên Huế. Đây sẽ là nguồn tư liệu phong phú và quý giá giúp bạn đọc cũng như các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, các địa phương tìm hiểu và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực được cống bố.

3. Tầm nhìn và phương hướng hoạt động đến năm 2030
3.1. Tầm nhìn đến năm 2030

Đến năm 2030, Tạp chí phấn đấu đạt các tiêu chuẩn quốc tế thuộc danh mục các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế.
3.2. Phương hướng hoạt động đến năm 2030
- Tiếp tục góp phần tư vấn xây dựng và định hướng triển khai các chủ trương đường lối và phát triển đất nước: Bám sát chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, kịp thời phản ánh và đề xuất các giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
- Về đội ngũ tác giả phản biện/ biên tập, hội đồng biên tập: Tổ chức  kết nối, mời các chuyên gia đầu ngành uy tín tham gia phản biện, vào hội đồng biên tập; xây dựng quy trình thẩm định bài viết chặt chẽ, nghiêm túc nhưng tinh gọn; Tiếp tục duy trì và mở rộng lực lượng cộng tác viên trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng và phong phú nội dung bài viết được đăng tải.
- Tiếp tục số hóa, xây dựng tài nguyên số Tạp chí: Xây dựng lộ trình về việc xuất bản tạp chí điện tử hướng tới ứng dụng và triển khai có hiệu quả hot động ca Tạp chí là việc phải làm thường xuyên, liên tục theo đúng kế hoạch đề ra trong tháng, quý, năm.

 

 

 Bản in]